Haber Arşivi

Frankfurt'ta Sergi:'Türkiye Gerçekliği'/Sona erdi
Türkiye Gerçekliği
Türkiye'nin 60'ıncı Frankfurt Kitap Fuarına onur konuğu olması çerçevesinde Almanya'nın Frankfurt kentinde "Türkiye Gerçekliği" adlı fotoğraf ve video sergisi Fotografie Forum Frankfurt'ta 12 Eylül 2008 tarihinde açıldı.

Frankfurt Kitap Fuarı'nın sanat etkinlikleri bağlamında modern ve çağdaş dönemin fotoğrafçıları ve video sanatçılarının çalışmalarından oluşan sergide, siyah-beyaz, renkli, dijital fotoğraf teknikleriyle yapılan 100'e yakın çalışma ile 5 adet video filmi ziyaretçilere sunuluyor. 26 Ekim'e kadar açık kalan sergiyi küratörler Celina Lundsford ve Necmi Sönmez bir yıldan fazla bir zamana yayılan süreç içinde hazırladı.Yıldız Moran ve Zeki Faik İzer gibi modern fotoğraf sanatının estetik sorgulamasını Türkiye'ye getiren öncü sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergide, ağırlık olarak genç kuşak sanatçıların değişik görsel deneyleri dikkati çekiyor.


Avrupa’da Türk Fotoğraf Sanatı üzerine düzenlenen ilk önemli grup sergisi niteliğindeki sergi, Türk Toplumu’nun 20. yüzyılda geçirdiği tarihsel, politik, sosyal, ekonomik süreçlerin gündeme getirdiği, ürekli olarak karşıtlıklar üzerinde şekillenmiş "gerçekliklere" fotoğraf sanatçılarının nasıl baktığını sorguluyor. Ve fotoğrafın belgesel özelliklerinin ötesinde, "kavramsal" bakış açısıyla olan ilişkisinden yola çıkarak, tarihsel olmayan bir panorama oluşturmaya çalışıyor.


20. yüzyıl başında, imparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde "Doğu-Batı", Cumhuriyet Döneminde "Geleneksel-Modern", "Köylü-Şehirli", 1960’larda ilk askeri darbenin ardından Yeni Anayasa’nın da etkisiyle "Devletçilik-Liberalizm", 1980’lerde üçüncü askeri darbeyi takiben "Politik Özgürlük-Terör", "Sivil Toplum-Askeri İdare", 1990’larda küreselleşmeye koşut olarak "Neo Liberalizm-Dine Yönelme" 2000’lerde ise "Laik-Dinci" karşıtlıklarında Türk Toplumu’nun kendisini ifade eden kanallar aradığı görülüyor. Türk toplumunun en önemli karakteristiklerinden biri olan bu karşıtlıkları fotoğrafçıların nasıl algıladıklarını sorgulayan sergi 1930’lardan günümüze dek uzanan süreç içinde farklı kuşaklara ait fotoğrafçıların bu karşıtlıkları yorumlarken, "belgeselciliğin", "folklorizmin" ve "turistik bakışın" ötesinde farklı tavırlar geliştirerek ilginç "metaforlar" oluşturdukları gözlemlemeye olanak tanıyor.


Siyah-beyaz, renkli ve dijital fotoğraf teknikleriyle gerçekleştirilmiş 100’e yakın çalışmanın izleyicilere sunulduğu sergide, fotoğraf sanatçıları Yıldız Moran, Zeki Faik İzer, Murat Germen, Merih Akoğul, Ferhat Özgür, Pınar Yolacan, Ahmet Polat, Korhan Karaoysal, Ilker Maga, Hüseyin Karakaya ile video sanatçıları Aksel Zeydan Göz, Sinasi Güneş, Burcak Kaygun, Özlem Sulak, Nil Yalter'in çalışmaları yer alıyor.

Twitter