Haber Arşivi

Söyleşi:"21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? (5)"/Emel KAYIN

Söyleşi:21. yüzyılda imgeye ne oldu?(5) ”
Tarih: 16 Mart 2010, Salı, Saat:19:30
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
T:(0232)247 1 247, 224 39 96
A:Gürsel Aksel Blv. 43/C Üçkuyular/iZMiR
KROKi: http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html


İMGE VE MEKÂN
Emel Kayın
(*)
İmge ve mekân arasında insanın hayatına doğrudan akan döngüsel ilişki, 20. yüzyılın son çeyreğinden 21. yüzyıla uzanan süreçte büsbütün kayganlaşmıştır. Mekân insanın zihninde imge oluşturur; imge ise insanın mekâna yönelik algısını belirlerken, çağın tartışmalı imge kalabalıklığında mekânın gerçekliğinin yitirilip yitirilmediği sorusu gündeme gelmiştir. Mekânın ne kadar imgesel, ne kadar gerçek olduğu daima var olan bir soruyu teşkil etse de, bu sorunun karşılıkları hiçbir zaman günümüzdeki kadar çarpıcı olmamıştır. “İmge ve Mekân” başlıklı sunum, mekân imgesinin 21. yüzyılın fiziksel, sosyo-ekonomik, politik, kültürel, bilişsel, medyatik vb. ortamlarında nasıl oluştuğunu/kurulduğunu ve bu kurulumun döngüsel biçimde insanın mekâna yönelik algısını nasıl etkilediğini ortaya koyarken; saptanan durumun görsel sanatlara nasıl yansıdığını ve görsel sanatların mekân kurmadaki yeni konumunu tartışacaktır.
(*)Yrd.Doç.Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Twitter